Appendages

Naast de warmtepomp, boiler en buffervat zijn een aantal appendages benodigd om een veilig en betrouwbaar systeem te realiseren. De volgende onderdelen zijn in ieder geval benodigd of aanbevolen:

  • Driewegklep
  • Expansievat
  • Overstortventiel
  • Ontluchters
  • Vul- en aftapvoorzieningen
  • Vuilafscheider
Driewegklep

De driewegklep wordt gebruikt om te kunnen wisselen tussen het verwarmen van de radiatoren en de boiler voor het warm water. Als de warmtepomp alleen gebruikt wordt voor de radiatoren, is de driewegklep niet nodig.

Driewegklep
Expansievat

Een expansievat is een onmisbaar onderdeel van het verwarmingssysteem en vangt de drukverschillen op die ontstaan bij het opwarmen en afkoelen van het water in de cv installatie. Bij bestaande installaties is deze altijd al aanwezig, maar wordt wel aangeraden om deze te vervangen bij het plaatsen van de warmtepomp omdat de levensduur van het expansievat meestal een stuk korter is dan van de warmtepomp. Bij het vervangen van het expansievat moet goed gekeken worden naar het volume van het expansievat, de voordruk en de maximale druk. Veelvoorkomende volumes zijn 12 en 18 liter. In de meeste gevallen kan hetzelfde type expansievat genomen worden als de bestaande, tenzij veel volume aan het systeem toegevoegd is (bijvoorbeeld met een heel groot buffervat). De meeste fabrikanten hebben tools die een inschatting van het benodigde expansievat geven. Een andere veelgebruikte vuistregel is om voor het volume 10-15% van de waterinhoud van de cv installatie te nemen. Daarnaast kan natuurlijk ook de documentatie van de fabrikant van het expansievat gebruikt worden.

Expansievat
Overstortventiel

Een overstortventiel moet altijd in de cv installatie aanwezig zijn, om te voorkomen dat de druk te hoog wordt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het expansievat defect is. Soms is er al een overstortventiel in de installatie aanwezig, maar vaak is deze in de cv ketel geplaatst. Bij het verwijderen van de cv ketel zal dan een nieuwe geplaatst moeten worden. Om te controleren of een bestaand overstortventiel werkt, kan de knop aan de bovenkant een kwartslag gedraaid worden. Er zou dan een flinke stoot water uit moeten komen. Is dit niet het geval, dan werkt het ventiel niet meer.

Overstortventiel
Ontluchters

Bij het opnieuw vullen van de cv installatie zal de lucht uit het systeem verwijderd moeten worden. Als dit onvoldoende gebeurt, kan de verwarmingsinstallatie niet goed werken. Bij de meeste radiatoren is een handmatige ontluchter ingebouwd. Het is echter ook belangrijk om hoge punten in de cv leidingen te voorzien van een handmatige of automatische ontluchter. Voor de meest effectieve afvoer van kleine luchtbellen is het altijd aan te raden om een micro bellen ontluchter in het systeem te plaatsen.

Handmatige ontluchter in knelkoppeling
Automatische ontluchter
Microbellenontluchter
Vul- en aftapvoorzieningen

De vulvoorziening voor de cv is meestal al aanwezig, maar de manometer waar de druk op wordt afgelezen is vaak in de cv ketel geplaatst. Als de cv ketel verwijderd wordt, zal er dus een andere manometer geplaatst moeten worden. Een interessant alternatief is om een expansievat console te gebruiken waar deze al op geplaatst is. De Flamco Flexconsole plus is bijvoorbeeld voorzien van een manometer, automatische ontluchter en overstortventiel en heeft een snelkoppeling voor het expansievat waardoor deze makkelijk vervangen kan worden zonder dat de installatie hoeft te worden leeggehaald. Daarnaast scheelt dit veel installatiewerk ten opzichte van een situatie waar je de componenten allemaal apart plaatst. 
Verder is het van belang om goed te kijken of elke sectie van de leidingen afgetapt kan worden. Meestal zal in de buurt van de warmtepomp een extra aftappunt gerealiseerd moeten worden om dit gedeelte te kunnen aftappen als dat nodig is.

Vulkraan
Manometer
Flamco Flexconsole plus
Vuilafscheider

Een vuilafscheider is altijd aan te raden voor een cv installatie, zeker bij een warmtepomp. Omdat het vervangen van een warmtewisselaar in een warmtepomp vrij duur is, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vuil richting de warmtepomp gaat. Een vuilafscheider is voorzien van een magneet die metaaldeeltjes verwijderd en kan ander vuil opvangen. De vuilafscheider moet met enige regelmaat worden afgetapt.

Er bestaan ook gecombineerde ontluchters/vuilafscheiders, maar hier wordt niet altijd voor gekozen omdat de vuilafscheider meestal in de retour richting de warmtepomp wordt geplaatst terwijl de micro bellen ontluchter beter in de aanvoer kan worden geplaatst.

Vuilafscheider
Hulpverwarming

Het is ook mogelijk om optioneel hulpverwarming te plaatsen in het cv systeem. Mocht de warmtepomp bij een hele koude winter onvoldoende vermogen hebben, dan kan de hulpverwarming bijspringen. Als er gekozen wordt om hulpverwarming te installeren, kan er ook gekozen worden voor een uitgebreidere unit waar de driewegklep, expansievat en regelmodule voor de warmtepomp al geïntegreerd zijn. Deze onderdelen hoeven dan niet apart aangeschaft te worden.