Buffervat

Bij het installeren van een warmtepomp wordt meestal ook een buffervat aan de cv installatie toegevoegd. Het doel van dit buffervat is om de totale waterinhoud van het systeem te vergroten. Het vergroten van de waterinhoud wordt gedaan vanwege de volgende redenen:

  • Ontdooicyclus
  • Compressorstarts
Ontdooicyclus

Bij een lage buitentemperatuur kan het vocht in de lucht bevriezen op de verdamper van de buitenunit. De warmtepomp zal dan van tijd tot tijd een ontdooicyclus moeten uitvoeren om het ijs te laten smelten. Dit wordt gedaan door de warmtepomp cyclus om te keren waardoor de buitenunit opwarmt en het water in de cv installatie afkoelt. Als het systeem volume van de cv installatie te klein is, zal de temperatuur in de cv leidingen ver zakken en werkt de ontdooicyclus mogelijk niet goed. 

IJsvorming op buitenunit

Als er elektrische hulpverwarming in de cv installatie geplaatst is, kan deze het water in de buizen verwarmen tijdens een ontdooicyclus. Dit is wel minder efficiënt. In onderstaande tabel is te zien wat het minimale systeemvolume moet zijn om de ontdooicyclus te laten werken. Hoe groter het buffervat gekozen wordt, hoe minder temperatuurschommelingen in het systeem zullen optreden. Bij grotere temperatuurschommelingen zullen de radiatorbuizen meer uitzetten en krimpen, wat voor tikkende geluiden kan zorgen.

Benodigd watervolume Bron: vaillant installatiehandleiding
Compressorstarts

De levensduur van de compressor in de warmtepomp wordt vooral bepaald door het aantal draaiuren en compressorstarts. Bij een kleine systeeminhoud zal de ingestelde watertemperatuur sneller bereikt worden waardoor de compressor zal afslaan. Ook zal de temperatuur sneller dalen waardoor de compressor weer zal opstarten. Dit zal vooral het geval zijn bij een niet al te lage buitentemperatuur als de verwarmingsvraag laag is. Een buffervat zorgt ervoor dat er meer water in het systeem is, waardoor de compressor minder starts hoeft te maken wat gunstig is voor de levensduur van de compressor.