Disclaimer

De informatie op deze website is samengesteld met inachtneming van de grootste zorg en nauwkeurigheid. DoeHetZelfEnergie.nl kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig compleet en correct is, dan wel compleet en correct zal blijven. DoeHetZelfEnergie.nl is niet in staat enige verantwoordelijkheid te nemen of te accepteren voor de informatie die wordt getoond op de website, dan wel voor de mogelijke gevolgen zoals schade, verlies of winst die resulteren uit het gebruik van, of acties gebaseerd op die informatie.

DoeHetZelfEnergie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Foto’s, tekeningen en maatschetsen dienen slechts ter illustratie van het product, alleen de omschrijving bij het product geeft aan hoe de samenstelling van het product is.

DoeHetZelfEnergie.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopieën, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DoeHetZelfEnergie.nl