Kosten/baten analyse

Om de terugverdientijd van een warmtepomp te kunnen inschatten, is onderstaand een voorbeeld gegeven van de hoogte van een energierekening bij het gebruik van gas en met een warmtepomp. Daarnaast zijn de totale geschatte investeringskosten begroot waarna een inschatting van de terugverdientijd is gegeven.

Energierekening met cv ketel op gas

In onderstaande voorbeeld zijn de kosten samengevat voor een gemiddeld huishouden met een redelijk geïsoleerde eensgezinswoning en een HR ketel. De netbeheerderkosten kunnen per regio verschillen. Dit geldt ook voor de administratiekosten die de energieleverancier rekent voor het energiecontract.

Voorbeeld cv ketel gasAantalEenheidEenheidsprijsTotaal
Netbeheerderkosten gasaansluiting1som€ 176,76€ 176,76
Netbeheerderkosten elektriciteitsaansluiting1som€ 237,84€ 237,84
Energieleverancierkosten gasaansluiting1som€ 71,88€ 71,88
Energieleverancierkosten elektriciteitsaansluiting1som€ 71,88€ 71,88
     
Kosten gasverbruik inclusief belastingen1100m3€ 0,78€ 858,00
Kosten elektriciteitsverbruik inclusief belastingen3000kWh€ 0,21€ 630,00
Belastingvermindering elektriciteitsaansluiting1som-€ 558,56-€ 558,56
Totale kosten energierekening cv ketel gas   € 1.487,80
Energierekening met warmtepomp

In onderstaande tabel is nu de situatie weergegeven met een warmtepomp, uitgaande van een SCOP van ongeveer 3 met traditionele radiatoren. Te zien is dat het elektriciteitsverbruik ruim verdubbeld is, maar de totale kosten lager zijn. De winst zit vooral in de besparing op de kosten van de gasaansluiting (netbeheerder en energieleverancier kosten).

Voorbeeld warmtepompAantalEenheidEenheidsprijsTotaal
Netbeheerderkosten gasaansluiting0som€ 176,76€ 0,00
Netbeheerderkosten elektriciteitsaansluiting1som€ 237,84€ 237,84
Energieleverancierkosten gasaansluiting0som€ 71,88€ 0,00
Energieleverancierkosten elektriciteitsaansluiting1som€ 71,88€ 71,88
     
Kosten gasverbruik inclusief belastingen0m3€ 0,78€ 0,00
Kosten elektriciteitsverbruik inclusief belastingen6300kWh€ 0,21€ 1.323,00
Belastingvermindering elektriciteitsaansluiting1som-€ 558,56-€ 558,56
Totale kosten energierekening warmtepomp   € 1.074,16

De geschatte jaarlijkse besparing met een warmtepomp bedraagt in dit geval dus €413,64. Dit bedrag kan hoger zijn als bijvoorbeeld de stap van een VR ketel naar een warmtepomp wordt genomen en/of er al lage temperatuurradiatoren geplaatst zijn. Daarnaast kan de terugverdientijd van zonnepanelen sterk verkort worden als er in de oude situatie meer elektriciteit werd geproduceerd dan verbruikt. In dat geval kan de terugverdientijd teruglopen naar een jaar of 6.

Kosten/baten

Om een inschatting te kunnen maken van de terugverdientijd, is het ook belangrijk om de totale investeringskosten in beeld te krijgen. Onderstaand zijn deze kosten samengevat. Uiteindelijk zullen de kosten per project wisselend zijn, maar in onderstaande voorbeeld is uitgegaan van een situatie waarbij een 1-fase aansluiting is omgebouwd naar een 3-fase aansluiting en is een post “klein materiaal” opgenomen voor bijvoorbeeld kabelgoten, fittingen, fundering voor de warmtepomp en andere materialen.

InvesteringskostenPrijs
Warmtepomp en toebehoren, na subsidie€ 5.759,55
Aanpassen meterkast naar 3-fase€ 300,00
Aanpassen netaansluiting naar 3-fase€ 350,00
Klein materiaal€ 500,00
Totale investeringskosten€ 6.909,55

Er vanuit gaande dat de bestaande cv ketel economisch gezien is afgeschreven en het plaatsen van een nieuwe ketel €2.000,- kost, is er een verschil van €4.909,55. Bij gelijkblijvende energiekosten bedraagt de terugverdientijd ten opzichte van een nieuwe cv ketel ongeveer 11 jaar. Met de nieuwste belastingregels wordt de komende jaren de belasting op aardgas elk jaar verhoogt en de belasting op elektriciteit verminderd waardoor de terugverdientijd korter wordt. Ook is de verwachting dat de vaste kosten voor de gasaansluiting hoger zullen worden omdat aanzienlijke delen van het gasnet voor 2028 vervangen moeten worden en er naar verhouding minder mensen van het gasnet gebruik gaan maken. Als de warmtepomp wordt gecombineerd met zonnepanelen en lage temperatuurradiatoren, zal de terugverdientijd korter worden, maar zullen ook de initiële investeringskosten hoger zijn.