Opstelplaats warmtepomp

Volg voor het maken van de opstelplaats van de warmtepomp de handleiding van de fabrikant. De Arotherm Plus maakt gebruik van propaan als koudemiddel. Daarbij is het van belang dat de plaats van de warmtepomp zo wordt gekozen dat deze niet in de buurt ligt van een put of kelder. Ook moet er een minimale afstand gehouden worden tot wanden om voldoende luchtstroming te garanderen. Het is voor nieuwe opstellingen ook belangrijk om de warmtepomp niet te dicht op de perceelgrens te plaatsen vanwege de nieuwe eisen aan maximale geluidsproductie van warmtepompen. Plaats een warmtepomp nooit onder een raam, op een uitbouw of andere plek waar deze voor overlast kan zorgen. Als er weinig mogelijkheden zijn om de warmtepomp te plaatsen, kan er ook gekozen worden voor een overgedimensioneerde warmtepomp die in permanente fluistermodus wordt ingesteld.

Afstanden bij het plaatsen in een hoek
Grondopstelling

De meest gebruikelijke optie voor het plaatsen van de warmtepomp is een grondopstelling. Als fundatie voor de warmtepomp kunnen twee grote betonnen elementen gebruikt worden of kan een betonnen vloer gegoten worden. Hierop worden de trillingsdempers bevestigd waarop de warmtepomp geplaatst wordt. Bij een grondopstelling moet onder de betonnen fundatie ook een waterdoorlatende ondergrond aanwezig zijn om het condens van de warmtepomp af te voeren. Deze afvoer mag niet op een riolering aangesloten worden vanwege risico’s in het geval dat het propaan uit de warmtepomp in het riool zou lekken. De geadviseerde waterdoorlatende laag in de handleiding is vrij groot. Hier kan van af geweken worden als de ondergrond al redelijk goed waterdoorlatend is, zoals bij zandgronden. Bij twijfel of een grote warmtepomp met een slecht waterdoorlatende ondergrond, is het advies om de afmetingen uit de handleiding toe te passen. De waterdoorlatende onderlaag wordt gemaakt door de grond af te graven en deze te vervangen door grind. Op de juiste positie wordt een buis ingegraven waar het condenswater in kan lopen. 

Voorbeeld fundatie warmtepomp uit handleiding Arotherm plus
Wandopstelling

De kleinere warmtepompen kunnen ook aan een muur bevestigd worden. Hiervoor zijn speciale bevestigingsbeugels te krijgen. Plaats de warmtepomp niet direct onder een raam en zorg dat deze bereikbaar blijft voor onderhoud.

Dakopstelling

Bij een dakopstelling is het belangrijk om er voor te zorgen dat trillingen van de warmtepomp zo min mogelijk door worden gegeven aan de dakconstructie. Zeker bij een houten dak kunnen trillingen al snel voor overlast zorgen. Maak daarom gebruik van de grote trillingsdempers en zorg voor voldoende massa onder de warmtepomp.

Grote trillingsdempers Arotherm Plus