Kiezen van een warmtepomp

Om de juiste warmtepomp te kunnen kiezen, is het belangrijk om te kijken naar de volgende criteria:

  • Soort warmtepomp
  • Vermogen van de warmtepomp
  • Geluidsproductie
  • Milieu
Soort warmtepomp

Er zijn zoveel soorten warmtepompen te krijgen, dat het moeilijk kan zijn om een keuze te maken. Moet je kiezen voor een water/water warmtepomp, een lucht/water warmtepomp, een lucht/lucht warmtepomp? En kies je voor een split unit of een monoblock?

Een water/water warmtepomp is aan één kant verbonden met de centrale verwarming van het huis en aan de andere kant aan een bodembron of oppervlakte water. Dit type warmtepomp wordt dus gebruikt om warmte uit de bodem of uit een sloot te halen. Een lucht/water warmtepomp haalt zijn warmte uit de buitenlucht en is aan de andere kant verbonden met de centrale verwarming. Een lucht/lucht warmtepomp is in feite hetzelfde als een airco. Deze haalt ook de warmte uit de buitenlucht, maar is niet verbonden met de centrale verwarming en heeft een aparte binnenunit met ventilator zoals bij een airco gebruikelijk is.

Wat is het verschil tussen een split unit en een monoblock? Bij een split unit is de condenser waar de warmte vrijkomt in de binnenunit geïnstalleerd waardoor er leidingen met het koudemiddel tussen de buiten- en binnenunit aangelegd moeten worden. Deze leidingen mogen alleen worden aangesloten door een F-gassen gecertificeerd persoon. Bij een monoblock is alles in de buitenunit geïnstalleerd en wordt deze rechtstreeks op de centrale verwarming aangesloten.

Als je zelf een warmtepomp wilt installeren, kun je het beste voor een monoblock lucht/water warmtepomp kiezen. Deze kan aangesloten worden op de bestaande centrale verwarming en je hoeft niet F-gassen gecertificeerd te zijn voor de installatie zoals bij een split unit. 

Vermogen

Het kiezen van het juiste vermogen van de warmtepomp is belangrijk om te voorkomen dat de woning niet op temperatuur te krijgen is. Er zijn verschillende manieren om in te schatten hoeveel vermogen je nodig hebt. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een selectietool van de fabrikant.

Als je een slimme gasmeter hebt en je energieleverancier toestemming hebt gegeven om deze uit te lezen, kun je meestal via de app van je leverancier per dag zien wat je verbruik is geweest. Als je vervolgens zoekt naar de dag met het hoogste gasverbruik van de afgelopen jaren, kun je berekenen hoeveel energie er die dag verbruikt is. 1 m3 gas komt overeen met ongeveer 8,9 kWh. Is er bijvoorbeeld 15 m3 gas verbruikt op die dag, dan is de totale warmtevraag 15 x 8,9 = 133,5 kWh geweest. Als je deze waarde vervolgens deelt door 24, is de gemiddelde warmtevraag 5,6 kW geweest. Bij lage temperaturen zal de warmtepomp af en toe een ontdooicyclus uitvoeren, waardoor ongeveer 20% extra vermogen gerekend moet worden. Je komt dan uit op een warmtepomp van 6,7 kW aan thermisch vermogen. Je kan er voor kiezen om een nog iets grotere waarde te kiezen om wat reserve capaciteit te hebben, of kiezen voor hulpverwarming voor het geval een nog koudere dag zou kunnen voorkomen.

Geluidsproductie

Een warmtepomp maakt geluid vanwege het draaien van de ventilator en de compressor. Bij de oudere generatie warmtepompen en sommige moderne budget warmtepompen is niet veel aan geluidsreductie gedaan, waardoor het geluidsniveau al gauw boven de 65 dB kan uitkomen. Als de warmtepomp op een plaats geïnstalleerd is waar het produceren van lawaai geen probleem is, maakt dit verder niet uit. In stedelijk gebied is het noodzakelijk om een zo stil mogelijke warmtepomp te installeren. Daarom zijn er tegenwoordig ook warmtepompen op de markt waarbij de compressor voorzien is van geluidsisolatie en de ventilator op een niet al te hoog toerental hoeft te draaien.

Per 1 april 2021 gelden de nieuwe BENG eisen, waardoor een warmtepomp overdag niet meer dan 45 dB en ‘s nachts niet meer dan 40 dB op de perceelgrens mag produceren. Als je de warmtepomp dicht op bij de perceelgrens moet plaatsen, zal je goed moeten kijken of je aan deze eis kunt voldoen. Je zal dan in de documentatie van de warmtepomp moeten zoeken wat de geluidsdruk bij verschillende afstanden is. In onderstaande afbeelding is de geluidsdruk van een Arotherm Plus warmtepomp weergegeven. Hierbij kun je zien dat op vol vermogen de warmtepomp een geluidsdruk van 55 dB heeft op 1 m afstand. In fluistermodus op 60% is dit gereduceerd tot 44,2 dB. 

 

Bron: Vaillant installers quick guide Arotherm Plus

Een verkeerde opstelplaats van de warmtepomp kan voor een versterking van het geluid zorgen. Probeer daarom een plek te kiezen waarbij de warmtepomp niet ingeklemd is.

Bron: Vaillant installers quick guide Arotherm Plus
Milieu

Warmtepompen maken gebruik van een koudemiddel. Het koudemiddel zorgt er voor dat de warmte wordt opgenomen uit de buitenlucht en wordt afgegeven aan het water in de centrale verwarming. Het type koudemiddel wordt aangeduid met een R en een nummer. Een veel gebruikt koudemiddel is bijvoorbeeld R410a. Koudemiddelen hebben vaak een veel hogere milieubelasting dan CO2 en daarom wordt de verkoop hiervan langzaam beperkt. Hoe schadelijk een koudemiddel voor het milieu is, wordt uitgedrukt in Global Warming Potential (GWP). R410a heeft bijvoorbeeld een GWP van 2088, wat betekent dat het een 2088 keer sterker broeikasgas is dan CO2. In een gemiddelde warmtepomp zit meestal zo’n 1 kg koudemiddel. Als dit koudemiddel weg zou lekken heeft dat dus het effect van de uitstoot van ongeveer 2000 kg CO2, wat neer komt op het verbranden van ongeveer 1100 m3 aardgas. Daarom worden deze middelen langzaam uitgebannen en worden er alternatieven ontwikkeld. Twee voorbeelden hiervan zijn R32 en R290. R32 heeft een GWP van 675 en R290 maar een GWP van 3. Beide gassen zijn wel brandbaar, dus voor de opstelplaats van de warmtepomp moet wel rekening gehouden worden met enkele zaken. De voorkeur heeft wel om een warmtepomp te kiezen met een koudemiddel met een laag GWP. Mocht het toch een keer nodig zijn om koudemiddel toe te voegen aan de installatie, dan zal dat in de toekomst lastiger worden met een koudemiddel zoals R410a omdat de beschikbaarheid waarschijnlijk minder zal worden en de prijs daarmee ook omhoog gaat.

In deze tutorial zullen we gebruik maken van de Vaillant Arotherm Plus monoblock. Dit is een van de stillere warmtepompen met R290 (propaan) als koudemiddel.